Skocz do zawartości
Dobrze trafiłeś! Zarejestruj się na FORMACJE.PL

Warunki użytkowania

REGULAMIN PORTALU FORMACJE.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Portal formacje.pl, jest własnością osób fizycznych tj.: 
- Sebastian Siedlecki; e-mial: sebastian@siedlecki.eu
- Michał Zieliński e-mial: variclothar@gmail.com
    1. Korzystanie z portalu formacje.pl jest bezpłatne.
    2. Portal formacje.pl jest udostępniane użytkownikom bezpłatnie w celu przeglądania oraz komentowania materiałów w nim zawartych, wymiany poglądów, ciekawostek i innych informacji.
    3. Każdy użytkownik może żądać usunięcia swoich danych osobowych. Wiąże się to z rezygnacją z korzystania z zasobów serwisu.
    4. Warunkiem korzystania z portalu formacje.pl jest znajomość i akceptacja niniejszego regulaminu.
    5. Administratorzy portalu formacje.pl zastrzegają sobie prawo do czasowego zawieszenia działania portalu bez podania przyczyny.
    6. Administratorzy portalu formacje.pl zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach portalu.
    7. Rejestrując się na portal formacje.pl i każdorazowo logując się na założone konto - automatycznie wyrażasz zgodę na warunki oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
II. TREŚCI NA PORTALU
    1. Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczane na portalu formacje.pl. Wszystkie treści są tylko i wyłącznie prywatnymi opiniami ich autorów. Korzystanie przez użytkowników z materiałów opublikowanych w Portalu formacje.pl nie wymaga zgody Administratorów. W przypadku wykorzystania materiałów prosimy o podanie ich źródła: formacje.pl. W serwisie zamieszczane są także utwory, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim. Ich wykorzystanie przez internautów wymaga zgody właścicieli tych materiałów. W przypadku naruszenia prawa autorskiego zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne.
    2. Treści zamieszczane na portalu formacje.pl, powinny mieć charakter związany z służbami, urzędami i innymi instytucjami Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów.
    3. Treści zamieszczane na Portalu formacje.pl powinny być zamieszczane w odpowiednich, przygotowanych przez administratorów kategoriach tematycznych. Posty należy dodawać w odpowiednich tematach, pisanie nie na temat jest niedozwolone.
    4. Nie zakładaj tematów dotyczących tych samych lub bardzo podobnych problemów, które już istnieją na Portalu. Swoje opinie wyrażaj w dostępnych na Portalu wątkach, nie twórz nowych bez potrzeby. Tematy zdublowane będą bez ostrzeżenia blokowane lub kasowane.
    5. Zabrania się publikować na portalu formacje.pl treści komercyjnych (np. reklam, komunikatów i linków do takich treści).
    6. Zabrania się publikowania na portalu formacje.pl treści niezgodnych z prawem RP i międzynarodowym oraz sprzecznych z zasadami współżycia społecznego wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, itp.
    7. Zabrania się publikowania na portalu formacje.pl treści naruszających prawa autorskie, znaki towarowe jakichkolwiek osób trzecich oraz linków do innych stron internetowych nie będących związanymi z treścią postu.
    8. Zabrania się publikowania na portalu formacje.pl treści obrażających w jakikolwiek sposób innych Użytkowników.
    9. Posty na Portalu formacje.pl muszą zawierać wyłącznie informacje, komentarze lub opinie związane z pytaniem/problemem postawionym w temacie. Nie dopisuj odpowiedzi, które nie wnoszą nic nowego do dyskusji, są powieleniem lub wyrażeniem poparcia dla poprzednich postów. Staraj przekazać się jak najwięcej potrzebnych informacji.
    10. Na Portalu formacje.pl panuje całkowity zakaz używania słów powszechnie uznawanych za wulgarne lub obraźliwe.
    11. Nie wyzywaj nikogo. Pamiętaj, że Twoje słowa świadczą o Tobie.
    12. Nie pisz kilku wyrazów lakonicznych postów bez uzasadnienia swoich racji, kiedy jest to wymagane.
    13. "Nabijanie" postów, dla podwyższenia swojej rangi będzie skutkowało wyłączeniem, ostrzeżeniem, a w ostateczności zbanowaniem.
    14. Prywatne lub mało ważne sprawy załatwiaj poza Portalem. Możesz skorzystać z PW, chata, e-maila, Gadu-Gadu lub innych komunikatorów.
    15. Nie odpowiadaj na posty łamiące regulamin. Nie kontynuuj kłótni. Nie pouczaj innych - od tego są moderatorzy.
    16. Szanuj zdanie innych. Każdy może mieć odmienne zdanie w danej sprawie.
    17. Zawsze sprawdzaj swój tekst przed wysłaniem - może się okazać, że będzie on nieczytelny dla innych lub zrozumiany nie tak, jak powinien. Staraj się poprawiać wszystkie błędy, zwracaj szczególną uwagę na poprawną ortografię i gramatykę! . Nie formatuj specjalnie tekstu bez potrzeby, nie nadużywaj wytłuszczeń, dużych rozmiarów czcionek czy kolorów. Zwracaj uwagę na polskie znaki i interpunkcję.
    18. Zabrania się jednak publicznej krytyki Użytkowników robiących błędy przez innych Użytkowników - taka krytyka może się odbywać wyłącznie poprzez wysyłanie wiadomości prywatnych. Rażące błędy ortograficzne mogą być uwypuklane przez Administratora i Moderatorów w celu uniknięcia ich powielania przez innych Użytkowników.
    19. Zgodnie z "Etykietą" zabronione jest pisanie postów WIELKIMI LITERAMI - oznacza to krzyk i jest nieczytelne. Takie posty będą usuwane.
    20. Posty i tematy nie wnoszące nic do dyskusji, będą kasowane.
III. UŻYTKOWNICY I GRUPY
    1. Czytanie treści zawartych na portalu formacje.pl nie wymaga posiadania statusu użytkownika zarejestrowanego.
    2. Użytkownicy zarejestrowani mogą korzystać ze wszystkich usług Portalu, a także ze wszystkich przywilejów im przysługujących, mogę także komentować artykuły oraz wszelkie inne treści zawarte w portalu formacje.pl.
    3. Użytkownicy zarejestrowani zdobywają "rangi" świadczące o ich udziale w dyskusjach na Portalu.
IV. MODERATORZY
    1. Każdy moderator opiekuje się danymi działami na Portalu. Naruszenia regulaminu powinny zostać zgłoszone do moderatora odpowiedzialnego za dział, w którym popełniono wykroczenia.
    2. Zadaniem moderatorów Portalu jest m.in. regularne utrzymywanie porządku na Portalu, i pomoc użytkownikom.
    3. Zdanie moderatora jest ostateczne i nie może być podważone przez żadnego użytkownika.
V. NEWSLETTER
    1. Newsletter w wersji elektronicznej jest udostępniany bezpłatnie jako plik w formacie HTML.
    2. Osoba chcąca zaprenumerować newsletter musi:
    • wypełnić formularz rejestracyjny podając swoje dane,
    • odpowiedzieć na e-mail z prośbą o potwierdzenie subskrypcji;
    3. Administracja portalu zastrzega sobie prawo do wysyłania innych, niezapowiedzianych wiadomości (np. życzeń świątecznych, pilnych wiadomości o nowo realizowanych programach, ogłoszeń itp.) do subskrybentów czasopisma.
    4. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do usunięcia z listy subskrybentów czasopisma osoby naruszające niniejszy regulamin.
    5. Każda osoba subskrybująca czasopismo może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji. W tym celu należy wypełnić formularz rezygnacji z subskrypcji i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami.
    6. Redakcja portalu nie odpowiada za treść ogłoszeń dołączanych do czasopisma.
VI. SANKCJE
    1. Nieprzestrzeganie zasad zamieszczonych w niniejszym regulaminie będzie skutkowało ograniczeniem dostępu do portalu formacje.pl
    2. Użytkownik wypowiadający się na portalu formacje.pl ponosi wszelkie konsekwencje prawne za swoją wypowiedź.
    3. Użytkownicy nie stosujący się do wskazówek, lub nakazów Administratorów, będą mieli ograniczony dostęp do portalu formacje.pl.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    1. Administratorzy portalu formacje.pl zastrzegają sobie prawo do ujawnienia tożsamości. Użytkownika lub wszelkich informacji podanych przez niego podczas rejestracji na żądanie uprawnionego organu jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika na Portalu.

------------------------------------------------------------------------------

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Portal fomacje.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. 
Każdego użytkownika portal fomacje.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. 
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: portalu fomacje.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów. 
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać Portalu formacje.pl. 
I. DEFINICJE 
Portal – portal internetowe dostępne pod adresem formacje.pl 
Administrator – Administratorem Portalu / Administratorem danych osobowych.
Użytkownik – każda osoba posiadająca konto na Portalu 
Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każde urządzenie podłączone do Internetu. 
Logi Serwera – automatyczny komputerowy zapis informacji przekazywanych serwerowi przez urządzenie Użytkownika przy każdym połączeniu. Może zawierać w szczególności Adres IP, pozwalający z pewnym przybliżeniem ustalić, skąd nastąpiło połączenie ze stroną internetową. 
II. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW 
1.Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osób fizycznych tj.: 
- Sebastian Siedlecki; e-mial: sebastian@siedlecki.eu
- Michał Zieliński e-mial: variclothar@gmail.com

Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 
2.Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi korzystając z formularzy dostępnych na Portalu, tj. podczas formularza rejestracji użytkownika Portalu i zapisu do newslettera. Zakres zbieranych danych użytkowników obejmuje: nazwę użytkownika, hasło, adres e-mail. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, jednak brak podania danych uniemożliwia założenie konta na Portalu, korzystanie z Portalu, korzystanie z newslettera 
III. LOGI SERWERA 
Korzystanie z Portalu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywane jest Portalu. Zapytania takie zapisywane są w logach serwera (są to .in adres IP Użytkownika, data czas serwera) dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi portalu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. 
IV. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE UŻYTKOWNIKÓW
Dane użytkowników przetwarzane są wyłącznie, do realizacji celów, do których zostały zebrane tj. 
1. W celu niezbędnym do korzystania z Portalu przez Użytkowników. Podstawą do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest realizacja uprawnień Użytkownika z tytułu przystąpienia do Portalu (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)), 
2. W celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w szczególności w celach: archiwalnym, tworzenia kopii zapasowych, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa danych zgromadzonych na Portalu, w celach niezbędnych do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi. 
3. Przesyłania przez Administratora informacji handlowej Użytkownikowi, na wskazany przez niego adres e-mail, podstawą do takiego przetwarzania jest zgoda Użytkownika (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a RODO) 
V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH UŻYTKOWNIKÓW 
Administrator będzie przetwarzał dane Użytkowników przez okres: 
1.. Posiadania konta na Portalu przez Użytkownika. Dane Użytkownika, którego konto zostało usunięte mogą być przetwarzane przez Administratora na kopii zapasowej do momentu aktualizacji tej kopii. 
2. W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w celach archiwalnych, tworzenia kopii zapasowej i innych o których mowa powyżej), do czasu ich realizacji lub wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu na takie przetwarzanie. 
3. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, dane użytkowników mogą być przetwarzane w tym celu do momentu wycofania takiej zgody. 
VI. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW 
1. Dostęp do danych osobowych użytkowników posiada administrator lub osoby przez niego upoważnione. 
2. Dane osobowe Użytkowników w zakresie obejmującym nazwę użytkownika widoczne są także dla innych użytkowników Portalu. 
3. Administrator może przekazywać dane użytkowników podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów prawa tj. organom władzy publicznej w celu i w związku z prowadzonymi przez te organy postępowaniami (np. policja, prokuratura, organy wymiaru sprawiedliwości), ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora. 
4.. Administrator może przekazać dane użytkowników podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora (np. podmiotom świadczącym usługi hostingowe tj. firmie: Ultimahost.pl Szeliga sp. j. Z siedzibą: 90-019 Łódź, Dowborczyków 25 tylko na podstawie umowy z Administratorem – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. 
VII. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW 
Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: 
1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 
3. prawo do przenoszenia danych, 
4.. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, 
5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. 
VIII. DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA 
Administrator oświadcza, że przetwarzana dane osobowe użytkowników zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności oświadcza, że wdrożył wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne celem właściwego zabezpieczenia dnach osobowych Użytkowników. 
IX. CZYM SĄ PLIKI „COOKIES”? 
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć niewielkie informacje, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
X. DO CZEGO UŻYWAMY PLIKÓW „COOKIES”? 
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. 
XI. JAKICH PLIKÓW „COOKIES” UŻYWAMY? 
Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. 
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. 
Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na: 
A. Rodzaje cookies ze względu na niezbędność do realizacji usługi: 
Niezbędne - są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać. 
Funkcjonalne - Są ważne dla działania serwisu: 
a) służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika, 
b) służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w pliku cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej, 
c) służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo. 
Biznesowe - Umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. 
B. Ze względu na czas przez jaki cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika: 
Cookies tymczasowe (session cookies) - cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu. 
Cookies stałe (persistent cookie) - nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny. 
C. Ze względu na pochodzenie – administratora serwisu, który zarządza cookies: 
Cookie własne (first party cookie) - cookie umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona. 
Cookie zewnętrzne (third-party cookie) - cookie umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny. 
Uwaga: cookie mogą być wywołane przez administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji - innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez administratora witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż polityka prywatności / cookies administratora witryny. 
D. Ze względu na cel jakiemu służą: 
Konfiguracji serwisu - umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie. 
Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu - umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu. 
Uwierzytelnianie - umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje. 
Stan sesji - umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookie służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron. 
Procesy - umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji. 
Reklamy - umożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny). 
Lokalizacja - umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika. 
Analizy i badania, audyt oglądalności - umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników. 
E. Rodzaje cookies ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika 
Nieszkodliwe - Obejmuje cookies: 
a) niezbędne do poprawnego działania witryny 
b) potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika 
Badające - wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających 
zidentyfikować danych konkretnego użytkownika. 
Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe 
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. 
X. USUWANIE PLIKÓW "COOKIES"
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. 

 

Powiadomienie o plikach cookie

Warunki użytkowania